Skip to main content
6 lutego 2022 r. w naszym sanktuarium mogliśmy gościć przedstawicieli Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (https://pkwp.org/).
Przeprowadzili oni akcję informacyjną nt. sytuacji chrześcijan w krajach, gdzie spotykają ich prześladowania ze względu na wiarę w Chrystusa.
Wraz z nimi był obecny ks. Louis pochodzacy z Kamerunu, któy głosił homilie podczas Mszy Świętych. Jest on stypendystą Stowarzyszenia i odbywa studia doktoranckie z teologii moralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ponadto w przedsionku kościoła wolontariusze PKWP sprzedawali rękodzieła z drewna oliwnego wykonane przez chrześcijan z Ziemi Świętej.