Kancelaria parafialna jest czynna w następujące dni:

Poniedziałek: 16.00 – 18.00

Środa: 16.00 – 18.00

Piątek: 16.00 – 18.00

Kancelaria jest nieczynna w święta kościelne wypadające w tych dniach.

Telefon do kancelarii parafialnej (czynny w godzinach pracy kancelarii): 17 853 34 95 (nr wewnętrzny 141).

W pilnych sprawach proszę dzwonić o każdej porze.

Proboszczem parafii jest o. Bolesław Opaliński OFM.

Wikariuszem parafii jest o. Sylwester Skirliński OFM.

Zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu należy dokonać co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

W kancelarii parafialnej należy:

 • Przedstawić akt urodzenia dziecka;
 • Podać datę i miejsce urodzenia rodziców dziecka;
 • Podać rodzaj związku rodziców dziecka (sakramentalny/cywilny/bez związku);
 • Podać datę i miejsce urodzenia rodziców chrzestnych dziecka;
 • Przedstawić zgody proboszczów rodziców chrzestnych na to, że mogą być chrzestnymi;
 • (dla osób spoza parafii) Zgoda proboszcza obecnego miejsca zamieszkania na przyjęcie sakramentu chrztu poza własną parafią.

Informacje nt. chrztu dorosłych udzielane są w kancelarii parafialnej.

Uroczystość I Komunii Świętej odbywa się w trzeciej klasie szkoły podstawowej. W naszej parafii przygotowanie do przyjęcia po raz pierwszy tego sakramentu odbywa się w ramach katechizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie oraz podczas comiesięcznych spotkań przy naszym klasztorze.

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i ich rodziców do I Komunii Świętej jest o. Natan Kwiatkowski OFM.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży w wieku szkolnym odbywa się zasadniczo w VIII klasie szkoły podstawowej. Zgłoszenie kandydatów trwa we wrześniu, a spotkania przygotowawcze trwają jeden rok.

Młodzież spoza naszej parafii, chcąca przygotować się do bierzmowania i przyjąć sakrament w naszej parafii, zobowiązana jest do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca.

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do bierzmowania jest o. Celestyn Cebula OFM.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w Kancelarii Parafialnej.

Posługa sakramentalna wobec chorych w naszej parafii odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Zgłoszenia chorych, którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi i komunii świętej, czy też przyjąć sakrament namaszczenia chorych można dokonywać w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub telefonicznie (tel. 17 853 34 95).

W nagłych przypadkach o posługę sakramentalną wobec chorych można prosić o każdej porze dnia i nocy.

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.

Zgłoszenia można dokonać w każdej chwili, także poza godzinami pracy kancelarii oraz telefonicznie (tel. 17 853 34 95).

Należy przedstawić akt zgonu z USC.

Zachęca się rodzinę osoby zmarłej do przystąpienia do sakramentu pokuty, a w czasie Eucharystii do przyjęcia Komunii Świętej w intencji zmarłego.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego nie później niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać minimum pół roku wcześniej.

Istotne informacje na temat przygotowania do sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej: http://www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl/

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa co najmniej kwadrans przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

W kancelarii parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:

Aktualne świadectwa chrztu (nie mogą być wcześniejsze niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu) z parafii, w której przyjmowany był chrzest. Jeśli na świadectwie nie ma adnotacji o przyjętym bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której zostało ono przyjęte.

Dowody osobiste;

Zaświadczenie z USC, że narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi) lub Akt Ślubu Cywilnego (jeśli zostało już zawarte małżeństwo cywilne). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego.

Świadectwa ukończenia katechez przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).

Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne lub oddzielne świadectwa z religii – do wglądu);

Dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, PESEL;

– (w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa) Zgoda na zawarcie małżeństwa w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie z parafii jednego z narzeczonych.

Kancelaria parafialna jest czynna w następujące dni:

poniedziałki: 16.00 – 18.00
środy: 16.00 – 18.00
piątki: 16.00 – 18.00

Kancelaria jest nieczynna w święta kościelne wypadające w tych dniach.

Telefon do kancelarii parafialnej: 17 853 34 95 (nr wewnętrzny 141).
W pilnych sprawach proszę dzwonić o każdej porze.

Proboszczem parafii jest o. Joachim Ciupa OFM.
Wikariuszem parafii jest o. Edgar Semeniuk OFM.

Zgłoszenia dziecka do sakramentu chrztu należy dokonać co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu.

W kancelarii parafialnej należy:

 • Przedstawić akt urodzenia dziecka;
 • Podać datę i miejsce urodzenia rodziców dziecka;
 • Podać rodzaj związku rodziców dziecka (sakramentalny/cywilny/bez związku);
 • Podać datę i miejsce urodzenia rodziców chrzestnych dziecka;
 • Przedstawić zgody proboszczów rodziców chrzestnych na to, że mogą być chrzestnymi;
 • (dla osób spoza parafii) Zgoda proboszcza obecnego miejsca zamieszkania na przyjęcie sakramentu chrztu poza własną parafią.

Informacje nt. chrztu dorosłych udzielane są w kancelarii parafialnej.

Uroczystość I Komunii Świętej odbywa się w trzeciej klasie szkoły podstawowej. W naszej parafii przygotowanie do przyjęcia po raz pierwszy tego sakramentu odbywa się w ramach katechizacji w SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie oraz podczas comiesięcznych spotkań przy naszym klasztorze.

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci i ich rodziców do I Komunii Świętej jest o. Celestyn Cebula OFM.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży w wieku szkolnym odbywa się zasadniczo w VIII klasie szkoły podstawowej. Zgłoszenie kandydatów trwa we wrześniu, a spotkania przygotowawcze (według ewangelizacyjnego programu „Młodzi na Progu”) trwają do momentu udzielenia samego sakramentu.

Młodzież spoza naszej parafii, chcąca przygotować się do bierzmowania i przyjąć sakrament w naszej parafii, zobowiązana jest do przedstawienia zgody od swojego proboszcza miejsca.

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do bierzmowania jest o. Celestyn Cebula OFM.

Informacje na temat bierzmowania osób dorosłych udzielane są w kancelarii parafialnej.

Posługa sakramentalna wobec chorych w naszej parafii odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Zgłoszenia chorych, którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi i komunii świętej, czy też przyjąć sakrament namaszczenia chorych można dokonywać w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub telefonicznie (tel. 17 853 34 95).

W nagłych przypadkach o posługę sakramentalną wobec chorych można prosić o każdej porze dnia i nocy.

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.

Zgłoszenia można dokonać w każdej chwili, także poza godzinami pracy kancelarii oraz telefonicznie (tel. 17 853 34 95).

Należy przedstawić akt zgonu z USC.

Zachęca się rodzinę osoby zmarłej do przystąpienia do sakramentu pokuty, a w czasie Eucharystii do przyjęcia Komunii Świętej w intencji zmarłego.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego nie później niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać minimum pół roku wcześniej.

Istotne informacje na temat przygotowania do sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej: http://www.rodzina.diecezja.rzeszow.pl/

W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa co najmniej kwadrans przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

W kancelarii parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:

Aktualne świadectwa chrztu (nie mogą być wcześniejsze niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu) z parafii, w której przyjmowany był chrzest.
Jeśli na świadectwie nie ma adnotacji o przyjętym bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której zostało ono przyjęte;

Dowody osobiste;

Zaświadczenie z USC, że narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi) lub Akt Ślubu Cywilnego (jeśli zostało już zawarte małżeństwo cywilne). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego;

Świadectwa ukończenia katechez przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).

Dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, PESEL;

– (w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa) Zgoda na zawarcie małżeństwa w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie z parafii jednego z narzeczonych.