Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota, której początki sięgają 1221 r., kiedy to liczni ludzie świeccy zaczęli rozpoznawać w sobie elementy charyzmatu, którym został obdarzony św. Franciszek. Takie wspólnoty istnieją przy wielu klasztorach franciszkańskich.
Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli osiemnasty rok życia. Mogą być ludźmi stanu wolnego, jak również żyjącymi w związkach małżeńskich sakramentalnych. Do FZŚ dołączyć mogą także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi. Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków i rozpoczęciu formacji.
Rzeszowska wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ma za sobą wielowiekową tradycję. Obecnie liczy około trzydziestu braci i sióstr.

Spotkania wspólnoty:

W każdą drugą sobotę miesiąca – dzień skupienia:

– Msza święta w bazylice (9:00);

– Adoracja Najświętszego Sakramentu (do 10:50);

– Posiedzenie Rady na salce FZŚ (11:00 – 12:00).

W każdą trzecią sobotę miesiąca:

– Msza święta w bazylice (9:00);

– Adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia (do 10:50);

– Spotkanie formacyjne w auli Centrum (11:00 – 12:30).

Przełożoną FZŚ w Rzeszowie jest Maria Synowiec (tel. 519 381 998), zaś asystentem kościelnym o. Ryszard Rusinek OFM.

Franciszkańska Młodzież Oazowa
Oaza Dzieci Bożych

Franciszkańska Młodzież Oazowa (w skrócie: FMO) istnieje przy rzeszowskim klasztorze od 1975 r. Jest to wspólnota, która gromadzi ludzi w młodym wieku, którzy chcą będąc w młodym wieku chcą nie tylko poznawać świat, ale także Tego, który go stworzył i który najlepiej wie, czego potrzebujemy do szczęścia. W swojej formacji wspólnota czerpie z charyzmatu świętego Franciszka oraz z Ruchu Światło-Życie i jest jedną z wielu wspólnot FMO, które istnieją przy klasztorach bernardyńskich w całej Polsce.

Spotkania podzielone są na dwie części: dla Oazy Dzieci Bożych (do klasy VI szkoły podstawowej) oraz Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej (od VII klasy).

Moderatorem wspólnoty jest o. Celestyn Cebula OFM, któremu pomagają s. Regina Dąbrowska oraz s. Olena Dremlyuga (ze zgromadzenia Sióstr Prezentek).

 

Harmonogram spotkań wygląda następująco:

PIĄTEK – FMO

17:00 – nieszpory i śpiew (salka)

18:00 – Msza święta (bazylika)

do 21:30 – spotkanie na salce oazowej

SOBOTAODB

15:00 – spotkania w grupach (uczniowie z klas I-III oraz IV-VI)

16:00 – śpiew i zabawa

W niedzielę WSZYSCY

10:10 – przygotowanie do Eucharystii w bazylice (próba śpiewu i asysty liturgicznej)

10:30 – uroczysta Eucharystia dla rodzin w bazylice

11:30 – agapa na salce (dzieci i młodzież z rodzicami)

Więcej informacji oraz kontakt na Facebooku (https://www.facebook.com/fmo.rzeszow) oraz Instagramie (https://www.instagram.com/fmo.rzeszow/).

Zapraszamy!

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej bazyliki gromadzi chłopców i mężczyzn w bardzo różnym wieku. Są wśród nas dorośli, uczniowie szkół średnich oraz szkoły podstawowej.

Służba Bogu przy ołtarzu jest największym zaszczytem dla człowieka, dlatego do grona ministrantów zapraszamy wszystkich chętnych chłopców i mężczyzn!

Spotkania wspólnoty:

Zbiórki odbywają się w środy o 16:30.
Spotykamy się w zakrystii.

Oprócz szlifowania warsztatu posługi liturgicznej (teoretycznie i praktycznie) ministranci spędzają czas na rozgrywkach sportowych (grając w piłkę nożną na sali gimnastycznej).

Odpowiedzialnym za LSO jest o. Celestyn Cebula OFM.

Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej istnieje od 1994 r., a jej założycielem był o. Barnaba Olszewski OFM.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy wtorek. Plan spotkań wygląda następująco:

18:00 – Eucharystia w bazylice
18:45 – spotkanie według następującego porządku:
I wtorek: dzielenie się Słowem
II wtorek: Msza Święta dla wspólnoty w kaplicy i adoracja
III wtorek: katecheza
IV wtorek: spotkania w małych grupach

W ostatnią środę miesiąca o godzinie 19:15 w bazylice odprawiana Msza Święta dla wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej.

Obecnie opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Emil Basak OFM.

żywa droga krzyżowa

Żywa Droga Krzyżowa

Pierwsza Żywa Droga Krzyżowa w naszej parafii powstała 2 kwietnia 2004 r. Od tego czasu liczba Żywych Dróg Krzyżowych i należących do nich osób stale się powiększa. Obecnie istnieje 130 Żywych Dróg Krzyżowych.

Wspólnotę Żywej Drogi Krzyżowej (stworzone na wzór Żywego Różańca) tworzą czternastoosobowe grupy Dróg Krzyżowych. Poszczególni bracia i siostry tworzący te grupy rozważają codziennie wyznaczoną jedną stację Drogi Krzyżowej.

Zaproszenie do Wspólnoty skierowane jest do każdego wiernego, który jest gotowy podjąć codzienne zobowiązania modlitewne wynikające z przynależności do Drogi Krzyżowej.

Opiekunem Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej jest o. Kajetan Kowalski OFM.

Więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym wspólnoty: https://www.facebook.com/InCruceVita

Żywy Różaniec

Wspólnota Żywego Różańca składa się z kilku róż, którymi kierują zelatorzy. W skład każdej róży wchodzi 20 osób zobowiązujących się do codziennego odmawiania jednego dziesiątka różańca połączonego z rozważaniem wyznaczonej na dany miesiąc tajemnicy różańca.

Zmiana tajemnic różańcowych w naszej parafii odbywa się w drugą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 7:30.

Opiekunem róż Żywego Różańca przy naszej parafii jest o. Edgar Semeniuk OFM.

Wspólnota Odrodzenie

Odrodzenie

Współczesny Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” jest spadkobiercą i kontynuatorem idei działającego w międzywojennym dwudziestoleciu Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. U podstaw powstania w 1919 roku SKMA „Odrodzenie” leżały idee różnych grup, mających na celu odrodzenie pastwa polskiego poprzez religijne, moralne i intelektualne odrodzenie Narodu.

Historia rzeszowskiego oddziału „Odrodzenia” sięga 14 grudnia 1980 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie w parafii Chrystusa Króla. Następne spotkanie – 18 stycznia 1981 r. – miało już miejsce w klasztorze bernardynów i od tego czasu tutaj ma swoją siedzibę.

W 1992r. rzeszowska wspólnota stała się oficjalnie Kołem im. Św. Jana z Dukli Stowarzyszenia RKCh „Odrodzenie”.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia była Anna Pałka, zaś od 1996 r. przez długie lata prezesem Koła był Jerzy Malinowski (+2016).

Spotkania wspólnoty (niekiedy z przygotowanymi prelekcjami) odbywają się w jednej z sal Bernardyńskiego Centrum Religijno-Kulturowego w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 11:00.

Asystentem kościelnym jest obecnie o. Józef Kachel OFM.

Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym ruchem, mającym na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego oraz sposobu funkcjonowania w świecie. Więcej: www.spotkaniamalzenskie.org

Grupa Spotkań Małżeńskich spotyka się przy naszej parafii w trzecie piątki miesiąca o godzinie 18:30, a towarzyszy im o. Edgar Semeniuk OFM.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://rzeszow.spotkaniamalzenskie.pl/ oraz na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/Rzeszow.SpotkaniaMalzenskie.

Duchowa adopcja

Duchowa Adopcja

Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (pierwotnie pod nazwą Straż Pokoleń) powstała w Polsce w 1987 r. przy kościele oo. Paulinów w Warszawie. Pierwszej Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 roku. Ogólnopolski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji powołano w 1994 r.

Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa trwająca przez dziewięć miesięcy (która obejmuje specjalną modlitwę w intencji dziecka i rodziców oraz jedną tajemnicę różańca) oraz dobrowolnie podjęte uczynki miłości i miłosierdzia (jak np. wspieranie matek samotnych oraz rodzin będących w trudnej sytuacji).

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą drugą sobotę miesiąca na Eucharystii w bazylice o godzinie 16:00, a następnie na spotkaniu w jednej z sal Bernardyńskiego Centrum Religijno-Kulturowego.

Opiekunem wspólnoty jest o. Przybysław Majewski OFM.

Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół Caritas jest to zespół ludzi dobrej woli, który przejął na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie parafii.

Opiekunem zespołu jest o. Kajetan Kowalski OFM.

Pracami zespołu koordynuje pani Ewa Bandelak (tel. 664 289 039).

Ofiary na rzecz potrzebujących można wpłacać na konto:
Klasztor oo. Bernardynów
ul. Sokoła 8, 35-010 Rzeszów
nr konta: 90 1140 1225 0000 5815 4300 1001
tytuł wpłaty: CARITAS

caritas

Wspólnota Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota Najświętszego Serca Pana Jezusa to grupa osób pragnących przez modlitwę i czyny pokutne wynagradzać Jezusowi za grzechy własne, swoich bliskich i całego świata. Wspólnota skupia się przede wszystkim na adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Opiekunem grupy jest o. Leon Wierzbicki OFM.

Wdowy Konsekrowane

Wspólnoty wdów konsekrowanych powstają w Polsce od 1994 r.

Grupy te pod opieką kapłanów poprzez comiesięczne spotkania, dni skupienia oraz rekolekcje przechodzą formację duchową. Celem ich poświęcenia jest prowadzenie życia prostego, apostołowanie modlitwą, pracą i życzliwością. Wdowy starają się żyć słowem Bożym na co dzień, uczestniczą w codziennej Mszy Świętej i starają się przepoić swoje środowisko duchem miłości, aby być bliżej ludzi.

Przy naszym klasztorze funkcjonuje grupa wdów konsekrowanych z całej diecezji rzeszowskiej. Obecnie duszpasterzem tej grupy z nominacji JE ks. Bp. Jana Wątroby jest o. Joachim Ciupa OFM – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

Spotkania wdów odbywają się w pierwsze soboty każdego miesiąca. Najpierw jest Msza św. o godz. 9:00 a następnie Adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkanie formacyjne.

Kontakt: wdowa Elżbieta (tel. 505764624; mail: wdowaelzbieta@gmail.com).

Grupa biblijna

Grupa Biblijna spotyka się w każdy czwartek o godz. 16.00 w jednej z sal Centrum, by pogłębiać swoją znajomość Pisma Świętego, rozważać Słowo Boże, dzielić się przemyśleniami, spostrzeżeniami oraz doświadczeniem swojej wiary.

Opiekunem grupy jest o. Kajetan Kowalski OFM.

Internetowe Róże Żywego Różańca w Intencji Małżeństw

Internetowe Róże Żywego Różańca w Intencji Małżeństw powstały w maju 2016 roku. Zostały zainicjowane we współpracy z o. Zefirynem Mazurem OFM.

Aktualnym opiekunem Róż jest o. Joachim Ciupa OFM.
Administratorką i inicjatorką wspólnoty jest Katarzyna Sala, we współpracy z zespołem zelatorów: Dominiką Głuch, Zdzisławem Tomasiukiem, Katarzyną Pytel, Jolantą Dębowską. Wszyscy oni czuwają nad dziewięcioma dwudziestoosobowymi Internetowymi Różami Żywego Różańca w Intencji Małżeństw.

Wspólnota oparta jest na podobnych zasadach funkcjonowania jak tradycyjne Róże różańcowe z tą jednak różnicą, iż skierowane są do małżeństw.

Wspólnota posiada swoją stronę internetową: (http://roze-bernardyni.blogspot.com/) oraz profil na Facebooku (https://www.facebook.com/roze.bernardyni/).

Chętni do dołączenia do Internetowych Róż Żywego Różańca w Intencji Małżeństw mogą kontaktować się również drogą mailową:  roze.bernardyni.rzeszow@gmail.com.

Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski

Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski jest kontynuatorem Bractwa Koronacji Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, które powołał do istnienia papież Klemens w 1718 r.
Za zgodą i błogosławieństwem ks. Biskupa Jana Wątroby powstawała druga w Polsce filia Bractwa NMPKKP w Rzeszowie, która została erygowana 8 grudnia 2023 r. przez o. Zbigniewa Frankowskiego OSPPE, który jest opiekunem Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski na Jasnej Górze.
Głównym charyzmatem Bractwa jest prowadzenie zawierzeń Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.
W Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej zawierzenia odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca według poniższego planu:
       8.30 wprowadzenie i możliwość nabycia aktów
       9.00 Msza św. z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski
       9.45 Różaniec wynagradzający
Na specjalnych aktach przywożonych z Jasnej Góry pielgrzymi powierzają Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski nie tylko swoje rodziny, firmy czy parafie ale również swoje problemy, plany na przyszłość, prośby o cud uzdrowienia z choroby czy łaskę nawrócenia dla bliskich osób.
Po modlitwie różańcowej odbywają się comiesięczne spotkania formacyjne, na które zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane Bractwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski.
Opiekunem Filii Bractwa NMPKKP w Rzeszowie jest o. Kajetan Kowalski.
Więcej informacji o Bractwie NMPKKP można znaleźć na stronie internetowej
http://bractwokrolowejpolski.pl/