Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota, której początki sięgają 1221 r., kiedy to liczni ludzie świeccy zaczęli rozpoznawać w sobie elementy charyzmatu, którym został obdarzony św. Franciszek. Takie wspólnoty istnieją przy wielu klasztorach franciszkańskich.
Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli osiemnasty rok życia. Mogą być ludźmi stanu wolnego, jak również żyjącymi w związkach małżeńskich sakramentalnych. Do FZŚ dołączyć mogą także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi. Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty, której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków i rozpoczęciu formacji.
Rzeszowska wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ma za sobą wielowiekową tradycję. Obecnie liczy około trzydziestu braci i sióstr.

Spotkania wspólnoty:

W każdą drugą sobotę miesiąca – dzień skupienia:

– Msza święta w bazylice (9:00);

– Adoracja Najświętszego Sakramentu (do 10:50);

– Posiedzenie Rady na salce FZŚ (11:00 – 12:00).

W każdą trzecią sobotę miesiąca:

– Msza święta w bazylice (9:00);

– Adoracja Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia (do 10:50);

– Spotkanie formacyjne w auli Centrum (11:00 – 12:30).

Przełożoną FZŚ w Rzeszowie jest Maria Synowiec (tel. 519 381 998), zaś asystentem kościelnym o. Dominik Siuta OFM.

Franciszkańska Młodzież Oazowa

Franciszkańska Młodzież Oazowa (w skrócie: FMO) istnieje przy rzeszowskim klasztorze od 1976 r. Jest to wspólnota, która gromadzi ludzi w młodym wieku, którzy chcą będąc w młodym wieku chcą nie tylko poznawać świat, ale także Tego, który go stworzył i który najlepiej wie, czego potrzebujemy do szczęścia. W swojej formacji wspólnota czerpie z charyzmatu świętego Franciszka oraz z Ruchu Światło-Życie i jest jedną z wielu wspólnot FMO, które istnieją przy klasztorach bernardyńskich w całej Polsce.

Spotkania podzielone są na dwie części: dla Oazy Dzieci Bożych (do klasy VI szkoły podstawowej) oraz Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej (od VII klasy).

Moderatorem wspólnoty jest o. Celestyn Cebula OFM, któremu pomagają s. Regina oraz s. Olena (ze zgromadzenia Sióstr Prezentek).

 

Harmonogram spotkań wygląda następująco:

W piątek MŁODZIEŻ

17:30 – przygotowanie do Eucharystii (na salce)

18:00 – Msza święta w bazylice

Po Mszy Świętej – spotkanie na salce oazowej

W sobotęDZIECI

15:00 – spotkanie na salce oazowej

W niedzielę WSZYSCY

10:10 – przygotowanie do Eucharystii w bazylice (próba śpiewu i asysty liturgicznej)

10:30 – uroczysta Eucharystia dla rodzin

11:30 – agapa na salce (dzieci, młodzież oraz rodzice)

Więcej informacji oraz kontakt na Facebooku (https://www.facebook.com/fmo.rzeszow) oraz Instagramie (https://www.instagram.com/fmo.rzeszow/).

Zapraszamy!

Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej bazyliki gromadzi chłopców i mężczyzn w bardzo różnym wieku. Są wśród nas dorośli, uczniowie szkół średnich oraz szkoły podstawowej.

Służba Bogu przy ołtarzu jest największym zaszczytem dla człowieka, dlatego do grona ministrantów zapraszamy wszystkich chętnych chłopców i mężczyzn!

Spotkania wspólnoty:

Zbiórki odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych.

Oprócz szlifowania warsztatu posługi liturgicznej (teoretycznie i praktycznie) ministranci spędzają czas na rozgrywkach sportowych (grając w piłkę nożną na sali gimnastycznej w Katolickim Liceum Sióstr Prezentek).

Odpowiedzialnym za LSO jest o. Natan Kwiatkowski OFM (ministranci) oraz o. Celestyn Cebula OFM (lektorzy).

Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym przy sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej istnieje od 1994 r., a jej założycielem był o. Barnaba Olszewski OFM.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy wtorek. Plan spotkań wygląda następująco:

18:00 – Eucharystia w bazylice

18:45 – spotkanie według następującego porządku:

I wtorek: dzielenie się Słowem

II wtorek: Msza Święta dla wspólnoty w kaplicy i adoracja

III wtorek: katecheza

IV wtorek: spotkania w małych grupach

W ostatnią środę miesiąca o godzinie 19:15 w bazylice odprawiana Msza Święta dla wszystkich wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Rzeszowskiej.

Obecnie opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Dominik Siuta OFM.

żywa droga krzyżowa

Żywa Droga Krzyżowa

Pierwsza Żywa Droga Krzyżowa w naszej parafii powstała 2 kwietnia 2004 r. Od tego czasu liczba Żywych Dróg Krzyżowych i należących do nich osób stale się powiększa. Obecnie istnieje 130 Żywych Dróg Krzyżowych.

Wspólnotę Żywej Drogi Krzyżowej (stworzone na wzór Żywego Różańca) tworzą czternastoosobowe grupy Dróg Krzyżowych. Poszczególni bracia i siostry tworzący te grupy rozważają codziennie wyznaczoną jedną stację Drogi Krzyżowej.

Zaproszenie do Wspólnoty skierowane jest do każdego wiernego, który jest gotowy podjąć codzienne zobowiązania modlitewne wynikające z przynależności do Drogi Krzyżowej.

Opiekunem Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej jest o. Kajetan Kowalski.

Więcej informacji można znaleźć na profilu facebookowym wspólnoty: https://www.facebook.com/InCruceVita

Żywy Różaniec

Wspólnota Żywego Różańca składa się z kilku róż, którymi kierują zelatorzy. W skład każdej róży wchodzi 20 osób zobowiązujących się do codziennego odmawiania jednego dziesiątka różańca połączonego z rozważaniem wyznaczonej na dany miesiąc tajemnicy różańca.

Zmiana tajemnic różańcowych w naszej parafii odbywa się w drugą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 7:30.

Opiekunem róż Żywego Różańca przy naszej parafii jest o. Sylwester Skirliński OFM.

Wspólnota Odrodzenie

Odrodzenie

Współczesny Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” jest spadkobiercą i kontynuatorem idei działającego w międzywojennym dwudziestoleciu Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. U podstaw powstania w 1919 roku SKMA „Odrodzenie” leżały idee różnych grup, mających na celu odrodzenie pastwa polskiego poprzez religijne, moralne i intelektualne odrodzenie Narodu.

Historia rzeszowskiego oddziału „Odrodzenia” sięga 14 grudnia 1980 r., kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie w parafii Chrystusa Króla. Następne spotkanie – 18 stycznia 1981 r. – miało już miejsce w klasztorze bernardynów i od tego czasu tutaj ma swoją siedzibę.

W 1992r. rzeszowska wspólnota stała się oficjalnie Kołem im. Św. Jana z Dukli Stowarzyszenia RKCh „Odrodzenie”.

Pierwszym prezesem Stowarzyszenia była Anna Pałka, zaś od 1996 r. przez długie lata prezesem Koła był Jerzy Malinowski (+2016).

Spotkania wspólnoty (niekiedy z przygotowanymi prelekcjami) odbywają się w jednej z sal Bernardyńskiego Centrum Religijno-Kulturowego w każdą drugą sobotę miesiąca o godzinie 11:00.

Asystentem kościelnym jest obecnie o. Józef Kachel OFM.

Akcja Katolicka

Do utworzenia Akcji Katolickiej w naszej parafii zachęcił ks. bp Edward Białogłowski 25 marca 1996 r. w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Oddział oficjalnie został rozpoczął działalność 5 maja 1996 r.

Pierwszym asystentem oddziału został mianowany o. Metody Kornacki, zaś pierwszym prezesem został Zbigniew Szczupak, który sprawował tę funkcję do 2004 r. Od 2004 r. prezesem jest Józef Noga.

Działalność Oddziału prowadzona jest w oparciu o statut Akcji Katolickiej i roczny plan pracy. Więcej szczegółów można znaleźć zarówno na ogólnopolskiej stronie stowarzyszenia (ak.org.pl) jak i na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej (ak.rzeszow.pl).

Prezesem oddziału jest Józef Noga (tel. 17 853 95 91), zaś duchowym opiekunem grupy jest o. Bolesław Opaliński OFM.

Spotkania Akcji Katolickiej odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca według następującego programu:

7:00 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP (w bazylice)

7:30 – Eucharystia w bazylice

8:30 – spotkanie formacyjne (w salce)

Ruch Spotkania Małżeńskie

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym ruchem, mającym na celu promowanie dialogu jako drogi duchowej przede wszystkim w małżeństwie i wśród par przygotowujących się do małżeństwa, ale także jako drogi osobistego życia wewnętrznego oraz sposobu funkcjonowania w świecie. Więcej: www.spotkaniamalzenskie.org

Mała grupa Spotkań Małżeńskich spotyka się przy naszej parafii w trzecie piątki miesiąca o godzinie 18:30, a towarzyszy im o. Natan Kwiatkowski OFM.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://rzeszow.spotkaniamalzenskie.pl/ oraz na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/Rzeszow.SpotkaniaMalzenskie.

Chór Bazyliki Rzeszowskiej

Od dziesiątek lat przy kościele OO. Bernardynów w Rzeszowie gromadzi się chór mieszany, który poprzez swój śpiew pragnie wielbić Boga podczas liturgii sprawowanej w bazylice.
Do chóru zapraszamy wszystkich tych, których Bóg obdarzył dobrym słuchem i głosem, aby wspólnie wielbić Boga i czcić Matkę Bożą Rzeszowską.

Próby chóru odbywają się we wtorki o godzinie 19.00 w średniej sali Bernardyńskiego Centrum Religijno-Kulturowego.

Prezesem chóru jest pani Agnieszka Żmuda.
Dyrygentem chóru jest pani dr Anna Marek-Kamińska (tel. 600 159 077).

Więcej informacji na temat chóru znajduje się na stronie chóru: https://unanime.pl/informacje-o-chorze.html

Duchowa adopcja

Duchowa Adopcja

Wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (pierwotnie pod nazwą Straż Pokoleń) powstała w Polsce w 1987 r. przy kościele oo. Paulinów w Warszawie. Pierwszej Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 roku. Ogólnopolski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji powołano w 1994 r.

Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa trwająca przez dziewięć miesięcy (która obejmuje specjalną modlitwę w intencji dziecka i rodziców oraz jedną tajemnicę różańca) oraz dobrowolnie podjęte uczynki miłości i miłosierdzia (jak np. wspieranie matek samotnych oraz rodzin będących w trudnej sytuacji).

Członkowie wspólnoty spotykają się w każdą drugą sobotę miesiąca na Eucharystii w bazylice o godzinie 16:00, a następnie na spotkaniu w jednej z sal Bernardyńskiego Centrum Religijno-Kulturowego.

Opiekunem wspólnoty jest o. Przybysław Majewski OFM.

Parafialny Zespół CARITAS

Parafialny Zespół Caritas jest to zespół ludzi dobrej woli, który przejął na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie parafii.

Opiekunem zespołu jest o. Kajetan Kowalski.

Pracami zespołu koordynuje pani Ewa Bandelak (tel. 664 289 039).

 

Ofiary na rzecz potrzebujących można wpłacać na konto:

Klasztor oo. Bernardynów

  1. Sokoła 8, 35-010 Rzeszów

nr konta: 90 1140 1225 0000 5815 4300 1001

w tytule wpłaty prosimy wpisać: CARITAS

caritas

Wspólnota Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota Najświętszego Serca Pana Jezusa to grupa osób pragnących przez modlitwę i czyny pokutne wynagradzać Jezusowi za grzechy własne, swoich bliskich i całego świata. Wspólnota skupia się przede wszystkim na adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Opiekunem grupy jest o. Leon Wierzbicki OFM.

Wdowy Konsekrowane

Wspólnoty wdów konsekrowanych powstają w Polsce od 1994 r.

Grupy te pod opieką kapłanów poprzez comiesięczne spotkania, dni skupienia oraz rekolekcje przechodzą formację duchową. Celem ich poświęcenia jest prowadzenie życia prostego, apostołowanie modlitwą, pracą i życzliwością. Wdowy starają się żyć słowem Bożym na co dzień, uczestniczą w codziennej Mszy Świętej i starają się przepoić swoje środowisko duchem miłości, aby być bliżej ludzi.

Przy naszym klasztorze funkcjonuje grupa wdów konsekrowanych z całej diecezji rzeszowskiej. Ich pierwszym duszpasterzem był o. Rafał Klimas OFM, zaś obecnie jest nim o. Bolesław Opaliński OFM.

Spotkania wdów odbywają się w drugie środy oraz czwarte soboty każdego miesiąca.

Kontakt: wdowa Elżbieta (tel. 505764624; mail: wdowaelzbieta@gmail.com).

Grupa biblijna

Grupa Biblijna spotyka się w każdy czwartek o godz. 16.00 w jednej z sal Centrum, by pogłębiać swoją znajomość Pisma Świętego, rozważać Słowo Boże, dzielić się przemyśleniami, spostrzeżeniami oraz doświadczeniem swojej wiary.

Opiekunem grupy jest o. Kajetan Kowalski.

Internetowe Róże Żywego Różańca w Intencji Małżeństw

Internetowe Róże Żywego Różańca w Intencji Małżeństw powstały w maju 2016 roku. Zostały zainicjowane we współpracy z o. Zefirynem Mazurem OFM.

Aktualnym opiekunem Róż jest o. Sylwester Skirliński OFM.
Administratorką i inicjatorką wspólnoty jest Katarzyna Sala, we współpracy z zespołem zelatorów: Dominiką Głuch, Zdzisławem Tomasiukiem, Katarzyną Pytel, Jolantą Dębowską. Wszyscy oni czuwają nad dziewięcioma dwudziestoosobowymi Internetowymi Różami Żywego Różańca w Intencji Małżeństw.

Wspólnota oparta jest na podobnych zasadach funkcjonowania jak tradycyjne Róże różańcowe z tą jednak różnicą, iż skierowane są do małżeństw.

Wspólnota posiada swoją stronę internetową: (http://roze-bernardyni.blogspot.com/) oraz profil na Facebooku (https://www.facebook.com/roze.bernardyni/).

Chętni do dołączenia do Internetowych Róż Żywego Różańca w Intencji Małżeństw mogą kontaktować się również drogą mailową:  roze.bernardyni.rzeszow@gmail.com.