Wspólnota klasztorna

o. Bolesław Opaliński

 • gwardian klasztoru
 • kustosz sanktuarium
 • proboszcz parafii
 • Misjonarz Miłosierdzia
 • opiekun Akcji Katolickiej
 • opiekun grupy Wdów Konsekrowanych
 • spowiednik
 • kaznodzieja

o. Andrzej Kałamarz

 • jubilat
 • spowiednik

o. Józef Kachel

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • asystent „Odrodzenia”

o. Kajetan Kowalski

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • opiekun Grupy Biblijnej
 • opiekun Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej
 • opiekun parafialnego oddziału CARITAS

br. Szymon Łopata

 • zakrystian

o. Emil Basak

 • spowiednik
 • kaznodzieja

o. Celestyn Cebula

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
 • koordynator Bernardyńskiego Centrum Religijno-Kulturowego
 • opiekun Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Oazy Dzieci Bożych
 • odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania
 • kronikarz klasztoru
 • odpowiedzialny za stronę internetową i media społecznościowe sanktuarium

o. Sylwester Skirliński

 • wikary klasztoru
 • wikariusz parafii
 • opiekun Wspólnoty Żywego Różańca
 • Misjonarz Miłosierdzia
 • spowiednik
 • kaznodzieja

o. Marian Wachowicz 

 • spowiednik
 • kaznodzieja

o. Leon Wierzbicki

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • opiekun Wspólnoty Najświętszego Serca Pana Jezusa

o. Salwator Bartosik

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • katecheta w Zespole Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego

o. Przybysław Majewski

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • katecheta w Zespole Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego
 • kapelan Zakładu Karnego w Rzeszowie – Załężu
 • opiekun grupy Duchowej Adopcji

o. Natan Kwiatkowski

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
 • opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza
 • odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej
 • opiekun duchowy grupy Spotkań Małżeńskich

o. Dominik Siuta

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
 • opiekun Odnowy w Duchu Świętym
 • Misjonarz Miłosierdzia

Wspólnota klasztorna

o. Bolesław Opaliński

 • gwardian klasztoru
 • kustosz sanktuarium
 • proboszcz parafii
 • Misjonarz Miłosierdzia
 • opiekun Akcji Katolickiej
 • opiekun grupy Wdów Konsekrowanych
 • spowiednik
 • kaznodzieja

o. Sylwester Skirliński

 • wikary klasztoru
 • wikariusz parafii
 • opiekun Wspólnoty Żywego Różańca
 • Misjonarz Miłosierdzia
 • spowiednik
 • kaznodzieja

o. Andrzej Kałamarz

 • jubilat
 • spowiednik

o. Marian Wachowicz 

 • spowiednik
 • kaznodzieja

o. Leon Wierzbicki

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • opiekun Wspólnoty Najświętszego Serca Pana Jezusa

o. Józef Kachel

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • asystent „Odrodzenia”

o. Salwator Bartosik

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • katecheta w Zespole Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego

o. Kajetan Kowalski

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • opiekun Grupy Biblijnej
 • opiekun Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej
 • opiekun parafialnego oddziału CARITAS

o. Przybysław Majewski

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • katecheta w Zespole Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego
 • kapelan Zakładu Karnego w Rzeszowie – Załężu
 • opiekun grupy Duchowej Adopcji

br. Szymon Łopata

 • zakrystian

o. Natan Kwiatkowski

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
 • opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza
 • odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej
 • opiekun duchowy grupy Spotkań Małżeńskich

o. Emil Basak

 • spowiednik
 • kaznodzieja

o. Dominik Siuta

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
 • opiekun Odnowy w Duchu Świętym
 • Misjonarz Miłosierdzia

o. Celestyn Cebula

 • spowiednik
 • kaznodzieja
 • katecheta w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
 • koordynator Bernardyńskiego Centrum Religijno-Kulturowego
 • opiekun Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Oazy Dzieci Bożych
 • odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania
 • kronikarz klasztoru
 • odpowiedzialny za stronę internetową i media społecznościowe sanktuarium